Onderwijs

De scholingsprogramma's worden gebouwd op de eigen traditie, niet als een soort apartheid, maar juist om ze het besef van gelijkwaardigheid te laten behouden wanneer ze met andere Filipijnen te maken krijgen.

Het scholingsprogramma begon in 1961 geleden. Het toen nog aanwezige dorpshoofd, die zag hoe zijn volk werd ingepalmd door de kolonisten door hun onwetendheid, vroeg aan de Orde van Passionisten onderwijs te geven aan de kinderen. Dat gebeurde. Father Rex, Passionist, startte met behulp van vele gelden uit Amerika en Japan. Tot in de verste uithoeken kwamen scholen, in totaal 22! Onderwijzend personeel werd zelf opgeleid. Uiteindelijk kwamen er nog drie middelbare scholen en een college.

De T'Boli's hebben in 1995 de leiding overgenomen.

Het aantal scholen werd in enkele jaren, wegens financiele omstandigheden, teruggebracht in 2013 naar 3 lagere scholen, 2 middelbare scholen en een college.

Op dit moment is er een redelijke stabiele financiele situatie. De bijdragen van de overheid zijn gering.  De sponsorgelden die binnenkomen van Japan en Nederland worden gebruikt voorhet onderwijs van kinderen die geen schoolgeld kunnen betalen voor het onderwijs.

Er wordt gewerkt aan een programma om van eigen afgstudeerden een donatie te vragen voor sponsoring. Wat absoluut niet wil zeggen dat wij onze bijdrage kunnen verminderen. Het minimum loon van het personeel zou best mogen stijgen...

Naast de T'Boli's, betalen de the B'laan, Maguindanao, Ubo, Manobo en Kalagan naar draagkracht mee in peso of natura.

Het onderwijs door de SCMS wordt gegeven staat in de regio op hoog niveau.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020

  • Klas 1 tot 6 kleuterschool en lagere school, leeftijd 4 tot 12 jaar: 436 leerling
  • Klas 7 tot 10 Junior Highschool, leeftijd 13 tot 16 jaar: 1.151 studenten
  • Klas 11 tot 12 Senior Highschool, leeftijd 17 tot 20 jaar: 310 studenten
  • College studenten: 892
  • Totaal: 2.789 leerlingen.

Afscheid van de lagere school

Einde van de lagere school in Be-nef, 1 van de 3 lagere scholen. 
Het is een emotioneel afscheid. Wat ga je na de lagere school doen als je ver van de middelbare school af woont?
Zie je elkaar nog wel eens? 

De meisjes/vrouwen dragen tijdens speciale gelegenheden altijd de tradionele kleding. Niet iedereen heeft deze kleding en zeker voor de meisjes is deze kleding wel eens te groot.
De jongens dragen een wit shirt en een licht bruine broek. Eveneens in diverse maten en kleuren. De hoofddoek is traditioneel. 

Diploma uitreiking Highschool

Op Highschool Lem-ehek dragen de studenten tijdens de diploma uitreiking hun traditionele kleding. Op deze school studeren alleen T'Boli's. De ouders van gesponsorde leerlingen hoeven geen schoolgeld te betalen, wel een kleine bijdrage voor de schoolboeken. De ouders van niet gesponsorde leerlingen betalen wel school- en boekengeld.

Sinds het schooljaar 2010 is er een beperkte bijdrage van de regering. Dit houd wel in dat er school inspektie is en er eisen worden gesteld aan het onderwijs. Belangrijk was de bijdrage aan de materialen van het natuurkunde onderwijs.

De studenten van Decolon Highschool dragen tijdens de diploma uitreiking geen tradionele kleding. Op deze school studeren o.a. ook andere Tribal leerlingen. Ook leerlingen van de 'low-landers" zoals de bewoners genoemd worden uit andere delen van de Filipijnen. De ouders van deze leerlingen betalen het volledige schoolgeld.

Diploma uitreiking College

Als echte studenten namen ze afscheid van College. Aan het begin van de ceremonie kregen de studenten door hun ouders een cape omgehangen van het tradionele weefwerk: T'nalak.

IK maak het verschil !!

De laatste toespraak. 
Overal waar we waren werd er een woordje van ons verwacht. We deden dit met plezier.
Eddie nodigde de geslaagde college studenten na zijn inleiding, die bestond uit hen te wijzen op hun innerlijke kracht ,uit te gaan staan en met hem te zeggen: I make the difference. De eerste keer was dit heel zwak maar...na een dringende herhaling riepen ze uit volle borst.

Heerlijk om te horen.

Het laatste dankwoord van ons was aan de ouders dat ze hun kinderen de mogelijkheid geven te laten leren. Ook de belangrijkheid van het sponsorkantoor  en de inzet van Maria Gandam, school president, mochten ook even in het zonnetje worden gezet. (die gelukkig niet aanwezig was... het was al warm genoeg...) 

Landbouw onderwijs
Photo from Maria Gandam

Landbouw onderwijs

I am sending you the photos about the central nursery..for the Community Agriculture Extension Project (CAEP)...the college students have their on the job training for their agriculture subject..They are very cooperative and they really apply their learning in the actual field.. I visited the central nursery ---with the supervision of Mr. Loreto Aboy the CAEP Head with his staffs...and they are growing vegetables and have fruit seedlings as well...

Naast het reguliere onderwijs wordt er veel aandacht besteed aan landbouw onderwijs.
Vele jaren werden er proefveldjes aangelegd om te leren welke groente in dit klimaat het beste kan groeien.
Al enkele jaren wordt aan College studenten geleerd de grond te bewerken en te beplanten. Ook in de omringende dorpjes wordt veel voorlichting gegeven en verkoopt CAEP plantjes om zoveel mogelijk grond om de huizen heen te laten benutten voor het telen van groente. 
Naast de eenzijdige maaltijd bestaande uit rijst en cassave wordt het eten van groente en fruit gestimuleerd.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het verwerken van de groente door schoolprojecten. O.a. kooklessen worden gegeven aangevuld met: hoe dien je het klaargemaakte eten op aan een gedekte tafel. 

Als je bedenkt dat de meeste kinderen nooit aan een tafel hebben gegeten en opscheppen uit de pan is dit gezamelijke eten in de gezinnen een vooruitgang.   

De start is geweest in 2005 na de samenwerking met Cord-aid. Zij hebben gesponsord voor fruitbomen, koffiestruiken en zaden.   
Het veld is netjes aangelegd  door de College studenten.
Alle kinderen van lem-ehek lagere school hadden fruit en groente van thuis meegenomen op de dag van de voeding.

Go food
Grow food
Slow food

Het eindprodukt. Dit is gemaakt door leerlingen van de Highschool.

Landbouw 2012
Landbouw 2012
Landbouw 2012
Landbouw 2012