Dak Lem-ehek Highschool

Dak Lem-ehek Highschool

Voor 2009 stond  naast het lopende sponsorprogramma een nieuw project. Het dak van Lem-ehek Highschool lekt niet alleen maar is in z'n geheel toe aan een grondige renovatie. Kosten € 25.000,00.

Het bedrag van € 25.000,00 is binnen!!! Bijeengebracht door diverse gulle gevers  door o.a. een verjaardag, afscheid van een bedrijf, erfenis, een gulle Orde, boekenmarkt, mailaktie en vele vele kleintjes die dit bedrag bij elkaar hebben gebracht.

Alle gevers hartelijk dank!

« Projecten overzicht