Geef ze toekomst

Geef ze toekomst

Alle meisjes en jongens gaan naar school

Scholing is voor deze kinderen de weg om een beter leven op te bouwen.
De mogelijkheden zijn er maar de financiele daadkracht van de ouders zijn beperkt.

Door het kind te sponsoren behoeft de ouder geen schoolgeld te betalen. En dat is nu juist de drempel voor een kind om te kunnen leren of niet.

Voor sponsoring zijn er wel voorwaarden gesteld voor kind en ouder.

  • De ouders aantoonbaar het schoolgeld niet kunnen betalen 
  • Het kind moet de inzet hebben te willen leren
  • Het kind moet een vaste woonplaats hebben
  • De ouders moeten zich betrokken voelen bij het onderwjs en de school

Natuurlijk gaat het geld niet direct naar het kind. Het gaat naar de organisatie: de Santa Cruz Mission Schools, die hiervan de schoolbenodigdheden en de onderwijzers betalen.
Helaas komt het regelmatig voor dat een sponsorkind voortijdig de school verlaat door verhuizing, huwelijk en een te grote afstand naar school.
1 tot 2 keer per jaar komt de schooldokter en tandarts. 

Gelukkig gaan er steeds meer kinderen naar school.

Sponsor worden

Ja, ik geef mijn bank/ giro opdracht om maandelijks 10,- euro over te maken naar banknummer:
NL 48 INGB 0006 703408 , t.a.v. Santa Cruz Mission te Epen.

Mijn gegevens zijn: